Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
Copyright 2024 - Parafia NMP Matki Kościoła

Ks. prałat Franciszek Ślusarczyk - Proboszcz

Ks. prałat Franciszek Ślusarczyk – dr teologii, wieloletni adiunkt przy Katedrze Homiletyki PAT w Krakowie, rektor i kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach w latach 2014-2019 (a wcześniej wicerektor od 2002 roku), autor książek: Ideał chrześcijanina i sposób jego realizacji w kaznodziejskim przekazie abpa Józefa Bilczewskiego (1860-1923), Kraków 1997, W blasku Bożego Miłosierdzia, Kraków 2010, Łagiewniki. Szansa dla świata, Kraków 2012, Nasza nadzieja w Miłosierdziu Pana, Tarnów 2013, oraz wielu referatów i artykułów z zakresu kaznodziejstwa i tajemnicy Bożego Miłosierdzia, a także nabożeństwa Droga Miłosierdzia.

ŻYCIORYS

Ks. prałat Franciszek Ślusarczyk urodził się 26 lipca 1958 r. w Dobczycach i tam spędził dzieciństwo oraz młodość. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Gdowie, a następnie w roku 1977 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. W czasie formacji seminaryjnej został powołany do wojska i przez dwa lata służył w jednostce wojskowej w Brzegu k. Wrocławia.

Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1984 r. z rąk ks. kard. Franciszka Macharskiego. Jego pierwszą placówką duszpasterską jako kapłana była parafia św. Floriana w Żywcu-Zabłociu. Jednocześnie kontynuował studia na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W czasie studiów odbył kurs języka francuskiego w Instytucie Katolickim w Paryżu w 1988 r. i w 1989 r. Od sierpnia 1988 r. pracował jako wikariusz w parafii św. Klemensa w Wieliczce. Rok później zamieszkał w parafii w Gaju i kontynuował studia doktoranckie.

Od 1990 r. pełnił funkcję prefekta w krakowskim Seminarium Duchownym, a od 1997 r. do 2002 r. był wicerektorem tegoż Seminarium. W 1997 r. uzyskał doktorat po obronie pracy „Ideał chrześcijanina i sposób jego realizacji w kaznodziejskim przekazie arcybiskupa Józefa Bilczewskiego” napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Edwarda Stańka. Następnie pracował na Wydziale Teologicznym PAT najpierw jako asystent a później jako adiunkt w Katedrze Homiletyki.

Po zakończeniu posługi w Seminarium Duchownym od 2002 r. był związany z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, którego był kustoszem od 2014 r. Był członkiem Rady Kapłańskiej przez dwie kadencje w latach 2006–2016 oraz członkiem Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej.

W 2005 r. Papież Benedykt XVI mianował go Kapelanem Ojca Świętego. Decyzją Papieża Franciszka od 2016 r. jest Misjonarzem Miłosierdzia.

Od lipca 2019 roku pełni posługę proboszcza w parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Krakowie - Prądniku Białym.